Адреса:бул.Јане Сандански 79a,лок.23 сутерен тел:2434 459 ; моб:070 929 086      
     
 
 
 
Модел
Go black

Производител
Dierre
Модел
Go white

Производител
Dierre
Модел
29 - pantografato

Производител
Dierre


Цена
по нарачка за 30 дена
Модел
28 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
27 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
26 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
25 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
24 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
23 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
22 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
21 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
19 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
18 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
08 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
07 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
06 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
05 - pantografato

Производител
Dierre
Модел
2e - pantografato

Производител
Dierre
Модел
2d - pantografato

Производител
Dierre
Модел
2c - pantografato

Производител
Dierre
Модел
2b - pantografato

Производител
Dierre
Модел
2a - pantografato

Производител
Dierre
 


. . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . .

За Вашата сигурност,за сигурноста на Вашиот дом,дозволете да се погрижи Dierre.Тим од експерти секојдневно проектираат сигурносни врати тукму за Вашиот дом.
. . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . .

Сите сигурносни врати на Dierre имаат 2-5 години гаранција.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Пресек на сигурносна врата со сите составни делови.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Кај сите модели има челично резе и шарки што се подесуваат во висина.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Избор на три типови на заклучување:сеф клуч,кодиран цилиндар клуч и комбинација со два клуча.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
       
 
  Почетна | Собни врати | Влезни врати | Гаражни врати | Контакт | stilporte©2008 Powered by Domnet